Cây hoàn ngọc trắng (Hoa Trắng)

    170.000 VNĐ

    Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư ở giai đoạn đầu: Dù mới được chỉ ra gần đây song hoàn ngọc cũng có những tác động tích cực đối với bệnh ung thư.

    Gọi mua ngay